Có 2 kết quả:

Pán shānpán shān

1/2

Pán shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Panshan county in Panjin 盤錦|盘锦, Liaoning

Một số bài thơ có sử dụng