Có 1 kết quả:

pán gàng zi

1/1

pán gàng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to carry out gymnastic tricks on horizontal bar