Có 1 kết quả:

pán xī

1/1

pán xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cross-legged