Có 1 kết quả:

pán shān

1/1

pán shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 蹣跚|蹒跚[pan2 shan1]