Có 1 kết quả:

lú bù

1/1

lú bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ruble (Russian currency) (loanword)