Có 1 kết quả:

Lú wǎ ěr Hé ㄌㄨˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Loire River, France