Có 1 kết quả:

Lú sà kǎ

1/1

Lú sà kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lusaka, capital of Zambia