Có 1 kết quả:

mù bù xiá jiē ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. too much for the eye to take in (idiom); a feast for the eyes