Có 1 kết quả:

mù guāng dāi zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a lifeless look in one's eyes (idiom)