Có 1 kết quả:

mù guāng suǒ jí

1/1

mù guāng suǒ jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

as far as the eye can see