Có 1 kết quả:

mù zhēng kǒu dāi

1/1

mù zhēng kǒu dāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. eye startled, mouth struck dumb (idiom); stunned
(2) stupefied