Có 1 kết quả:

mù chuàng yǒu tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to look at the sky in sorrow