Có 1 kết quả:

mù biāo

1/1

mù biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) target
(2) goal
(3) objective
(4) CL:個|个[ge4]