Có 1 kết quả:

mù wú guāng zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have eyes without luster (idiom)