Có 1 kết quả:

mù xuàn shén mí

1/1

mù xuàn shén mí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be dazzled and stunned (idiom)