Có 1 kết quả:

mù xuàn tóu hūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be dizzy and see stars