Có 1 kết quả:

mù dèng kǒu dāi

1/1

mù dèng kǒu dāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dumbstruck (idiom); stupefied
(2) stunned