Có 1 kết quả:

mù yǔ

1/1

mù yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to speak with the eyes