Có 1 kết quả:

mù jìng

1/1

mù jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eyepiece