Có 1 kết quả:

dīng shì

1/1

dīng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mark to market (accounting)