Có 1 kết quả:

máng qū

1/1

máng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blind spot