Có 1 kết quả:

máng cháng

1/1

máng cháng

giản thể

Từ điển phổ thông

ruột thừa

Từ điển Trung-Anh

(1) appendix (anatomy)
(2) cecum