Có 1 kết quả:

máng mán

1/1

máng mán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hagfish (jawless proto-fish of class Myxini)