Có 1 kết quả:

zhí shēng fēi jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 直升機|直升机[zhi2 sheng1 ji1]