Có 1 kết quả:

Zhí luò Bù lán yǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Telok Blangah, a place in Singapore (GM)