Có 1 kết quả:

zhí xiá ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to govern directly