Có 1 kết quả:

zhí xiá

1/1

zhí xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to govern directly