Có 1 kết quả:

zhí dá chē

1/1

zhí dá chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

through train (or bus)