Có 1 kết quả:

zhí tōng huǒ chē ㄓˊ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

through train