Có 1 kết quả:

zhí dào ér xíng

1/1

zhí dào ér xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. to go straight (idiom, from Analects); to act with integrity