Có 1 kết quả:

xiàng tǐ cái yī ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. tailor the clothes to fit the body (idiom); fig. act according to real circumstances