Có 1 kết quả:

xiàng guó

1/1

xiàng guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prime minister (in ancient China)