Có 1 kết quả:

xiàng tài

1/1

xiàng tài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phase (state of matter)