Có 1 kết quả:

xiàng jī xíng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to act as circumstances dictate (idiom)