Có 1 kết quả:

xiàng jiǎo

1/1

xiàng jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phase angle