Có 1 kết quả:

dùn pái

1/1

dùn pái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shield
(2) pretext
(3) excuse