Có 1 kết quả:

shěng zì hào

1/1

shěng zì hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an apostrophe (punct.)