Có 1 kết quả:

miǎo xiǎo

1/1

miǎo xiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 渺小[miao3 xiao3]