Có 1 kết quả:

méi ㄇㄟˊ
Âm Pinyin: méi ㄇㄟˊ
Tổng nét: 9
Bộ: mù 目 (+4 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: 𠃜
Nét bút: フ丨一ノ丨フ一一一
Thương Hiệt: AHBU (日竹月山)
Unicode: U+7709
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: mi, my
Âm Nôm: mày, mầy, mi
Âm Nhật (onyomi): ビ (bi), ミ (mi)
Âm Nhật (kunyomi): まゆ (mayu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: mei4

Tự hình 5

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

méi ㄇㄟˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lông mày

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mày, lông mày. ◎Như: “trứu mi” 皺眉 cau mày, “mi hoa nhãn tiếu” 眉花眼笑 mặt mày hớn hở.
2. (Danh) Mép, lề. ◎Như: “thư mi” 書眉 lề trang sách.
3. (Danh) Họ “Mi”.

Từ điển Thiều Chửu

① Lông mày.
② Ðầu mép sách.
③ Bên.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mày, lông mày;
② Mép, lề (trang sách): 眉注 Lời ghi chú ở lề trang sách; 眉批 Lời bình ở bên lề (trang sách), lời phê duyệt ở bên lề (bản báo cáo);
③ (văn) Bên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lông mày — Mạnh Quang cử án tề mi 孟光舉案齊眉: Nàng Mạnh Quang đưa cái mâm nâng ngang mày. » Vội vàng sinh đã tay nâng ngang mày « ( Kiều ).

Từ điển Trung-Anh

(1) eyebrow
(2) upper margin

Từ ghép 196

bā zì méi 八字眉bái méi chì yǎn 白眉赤眼bái méi dì dōng 白眉地鶇bái méi dì dōng 白眉地鸫bái méi dōng 白眉鶇bái méi dōng 白眉鸫bái méi gē dōng 白眉歌鶇bái méi gē dōng 白眉歌鸫bái méi jī wēng 白眉姬鶲bái méi jī wēng 白眉姬鹟bái méi lán jī wēng 白眉蓝姬鹟bái méi lán jī wēng 白眉藍姬鶲bái méi lín qú 白眉林鴝bái méi lín qú 白眉林鸲bái méi quán 白眉拳bái méi què méi 白眉雀鶥bái méi què méi 白眉雀鹛bái méi shān què 白眉山雀bái méi shān zhè gū 白眉山鷓鴣bái méi shān zhè gū 白眉山鹧鸪bái méi shàn wěi wēng 白眉扇尾鶲bái méi shàn wěi wēng 白眉扇尾鹟bái méi wú 白眉鵐bái méi wú 白眉鹀bái méi yā 白眉鴨bái méi yā 白眉鸭bái méi yāng jī 白眉秧雞bái méi yāng jī 白眉秧鸡bái méi zhū què 白眉朱雀bái méi zōng zhuó mù niǎo 白眉棕啄木鳥bái méi zōng zhuó mù niǎo 白眉棕啄木鸟bái shǒu qí méi 白首齊眉bái shǒu qí méi 白首齐眉bù ràng xū méi 不讓鬚眉bù ràng xū méi 不让须眉cāng méi huáng yīng 苍眉蝗莺cāng méi huáng yīng 蒼眉蝗鶯chóu méi bù zhǎn 愁眉不展chóu méi kǔ liǎn 愁眉苦脸chóu méi kǔ liǎn 愁眉苦臉cí méi shàn mù 慈眉善目cí méi shàn yǎn 慈眉善眼cù méi 蹙眉dàn huī méi yán wú 淡灰眉岩鵐dàn huī méi yán wú 淡灰眉岩鹀dàn méi liǔ yīng 淡眉柳莺dàn méi liǔ yīng 淡眉柳鶯dī méi shùn yǎn 低眉順眼dī méi shùn yǎn 低眉顺眼diū méi diū yǎn 丟眉丟眼diū méi diū yǎn 丢眉丢眼diū méi nòng sè 丟眉弄色diū méi nòng sè 丢眉弄色é méi 娥眉É méi 峨眉é méi 蛾眉é méi hào chǐ 蛾眉皓齒é méi hào chǐ 蛾眉皓齿é méi liǔ yīng 峨眉柳莺é méi liǔ yīng 峨眉柳鶯É méi Shān 峨眉山É méi shān shì 峨眉山市É méi xiāng 峨眉乡É méi xiāng 峨眉鄉hēi méi cháng wěi shān què 黑眉長尾山雀hēi méi cháng wěi shān què 黑眉长尾山雀hēi méi fù shé 黑眉蝮蛇hēi méi liǔ yīng 黑眉柳莺hēi méi liǔ yīng 黑眉柳鶯hēi méi nǐ zhuó mù niǎo 黑眉拟啄木鸟hēi méi nǐ zhuó mù niǎo 黑眉擬啄木鳥hēi méi què méi 黑眉雀鶥hēi méi què méi 黑眉雀鹛hēi méi wěi yīng 黑眉苇莺hēi méi wěi yīng 黑眉葦鶯hēi méi yā què 黑眉鴉雀hēi méi yā què 黑眉鸦雀héng méi 横眉héng méi 橫眉héng méi lěng duì qiān fū zhǐ 横眉冷对千夫指héng méi lěng duì qiān fū zhǐ 橫眉冷對千夫指héng méi lì mù 横眉立目héng méi lì mù 橫眉立目héng méi nù mù 横眉怒目héng méi nù mù 橫眉怒目héng méi shù yǎn 横眉竖眼héng méi shù yǎn 橫眉豎眼hóng méi sōng què 紅眉松雀hóng méi sōng què 红眉松雀hóng méi zhū què 紅眉朱雀hóng méi zhū què 红眉朱雀huà méi 画眉huà méi 畫眉huáng méi jī wēng 黃眉姬鶲huáng méi jī wēng 黄眉姬鹟huáng méi lín què 黃眉林雀huáng méi lín què 黄眉林雀huáng méi liǔ yīng 黃眉柳鶯huáng méi liǔ yīng 黄眉柳莺huáng méi wú 黃眉鵐huáng méi wú 黄眉鹀huǒ shāo méi mao 火烧眉毛huǒ shāo méi mao 火燒眉毛jǐ méi nòng yǎn 挤眉弄眼jǐ méi nòng yǎn 擠眉弄眼jīn guó xū méi 巾帼须眉jīn guó xū méi 巾幗鬚眉jǔ àn qí méi 举案齐眉jǔ àn qí méi 舉案齊眉lán méi lín qú 蓝眉林鸲lán méi lín qú 藍眉林鴝liǔ méi 柳眉liǔ yè méi 柳叶眉liǔ yè méi 柳葉眉méi bǐ 眉笔méi bǐ 眉筆méi dài 眉黛méi duān 眉端méi fēi sè wǔ 眉飛色舞méi fēi sè wǔ 眉飞色舞méi hóng méi zhū què 玫紅眉朱雀méi hóng méi zhū què 玫红眉朱雀méi jiān 眉尖méi jiān 眉間méi jiān 眉间méi jiān lún 眉間輪méi jiān lún 眉间轮méi jié 眉睫méi kāi yǎn xiào 眉开眼笑méi kāi yǎn xiào 眉開眼笑méi lái yǎn qù 眉來眼去méi lái yǎn qù 眉来眼去méi máo qián 眉毛鉗méi máo qián 眉毛钳méi mao 眉毛méi mao hú zi yī bǎ zhuā 眉毛胡子一把抓méi mao hú zi yī bǎ zhuā 眉毛鬍子一把抓méi mù 眉目méi mù chuán qíng 眉目传情méi mù chuán qíng 眉目傳情méi mu 眉目méi pī 眉批méi qīng mù xiù 眉清目秀méi shāo 眉梢méi tóu 眉头méi tóu 眉頭méi xīn 眉心méi xīn lún 眉心輪méi xīn lún 眉心轮méi yǎn 眉眼méi yǎn chuán qíng 眉眼传情méi yǎn chuán qíng 眉眼傳情méi yǔ 眉宇méi yuè 眉月měi méi 美眉nóng méi dà yǎn 浓眉大眼nóng méi dà yǎn 濃眉大眼pín méi 顰眉pín méi 颦眉pò zài méi jié 迫在眉睫qí méi 齊眉qí méi 齐眉qí méi suìr 齊眉穗兒qí méi suìr 齐眉穗儿rán méi 燃眉rán méi zhī jí 燃眉之急sān dào méi cǎo wú 三道眉草鵐sān dào méi cǎo wú 三道眉草鹀shū méi 书眉shū méi 書眉Tái wān huà méi 台湾画眉Tái wān huà méi 臺灣畫眉xǐ shān bái méi zhū què 喜山白眉朱雀xǐ shān hóng méi zhū què 喜山紅眉朱雀xǐ shān hóng méi zhū què 喜山红眉朱雀xū méi 须眉xū méi 鬚眉yáng méi 扬眉yáng méi 揚眉yǒu méi mù 有眉目zéi méi shǔ yǎn 賊眉鼠眼zéi méi shǔ yǎn 贼眉鼠眼zéi méi zéi yǎn 賊眉賊眼zéi méi zéi yǎn 贼眉贼眼zhǎn méi 展眉zhí méi dèng yǎn 直眉瞪眼zhòu méi 皱眉zhòu méi 皺眉zhòu méi tóu 皱眉头zhòu méi tóu 皺眉頭zǐ zhī méi yǔ 紫芝眉宇zōng méi liǔ yīng 棕眉柳莺zōng méi liǔ yīng 棕眉柳鶯zōng méi shān yán liù 棕眉山岩鷚zōng méi shān yán liù 棕眉山岩鹨zuò méi zuò yǎn 做眉做眼