Có 1 kết quả:

Méi shān Shì

1/1

Méi shān Shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Meishan prefecture level city in Sichuan