Có 1 kết quả:

méi xīn

1/1

méi xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(the space) between the eyebrows

Một số bài thơ có sử dụng