Có 1 kết quả:

méi shāo

1/1

méi shāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tip of brow