Có 1 kết quả:

méi máo qián

1/1

méi máo qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tweezers