Có 1 kết quả:

méi qīng mù xiù

1/1

méi qīng mù xiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pretty
(2) with delicate features