Có 1 kết quả:

méi jié

1/1

méi jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eyebrows and eyelashes
(2) nearby