Có 1 kết quả:

méi duān

1/1

méi duān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tip of the eyebrows
(2) top margin on a page