Có 1 kết quả:

méi bǐ ㄇㄟˊ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

eyebrow pencil (cosmetics)