Có 1 kết quả:

kàn bu dǒng

1/1

kàn bu dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unable to make sense of what one is looking at