Có 1 kết quả:

kàn bu qīng

1/1

kàn bu qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not able to see clearly