Có 1 kết quả:

kàn rè nao ㄎㄢˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to enjoy watching a bustling scene
(2) to go where the crowds are