Có 1 kết quả:

kàn gù ㄎㄢˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to watch over